Czym są lampy obrysowe?

Większość osób zapytanych o wymagane oświetlenie samochodowe bez problemu wymieni światła mijania, drogowe, przeciwmgłowe, czy stopu. Nie każdy jednak ma świadomość, że prawo, a w zasadzie § 12 pkt 1 ust. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wymienia również światła obrysowe przednie i tylne.

  • Obowiązek stosowania lamp obrysowych dotyczy pojazdów samochodowych i przyczep, których szerokość przekracza 2,1 metra.
  • Lampy obrysowe montowane są po to, by pojazd był widoczny na drodze, szczególnie nocą.
  • W przypadku ciężarówek lampy obrysowe powinny być widoczne nocą z odległości 300 metrów, co umożliwia wykonanie manewru na wypadek zdarzenia drogowego.
  • Brak wymaganych lamp obrysowych skutkuje odebraniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości do 500 złotych.

Zarówno przepisy Ustawy o ruchu drogowym, jak i wspomniane we wstępie Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów dokładnie regulują konieczność wyposażenia konkretnych pojazdów i przyczep w lampy obrysowe. Znajomość tych reguł jest istotna, a ich poznanie umożliwia niniejszy artykuł, który porusza kwestie takie jak:

  1. Lampy obrysowe do przyczepki
  2. Lampy obrysowe tir
  3. Lampy obrysowe do przyczep kempingowych

Lampy obrysowe do przyczepki

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów określa, że w lampy obrysowe muszą być wyposażone przyczepki samochodowe, naczepy, przyczepy rolnicze, których szerokość przekracza 2,1 metra. W tym przypadku wymagane są przednie i tylne lampy obrysowe do przyczepki. Warto pamiętać, że przednie są białe, a tylne czerwone. Warto również wiedzieć, że mimo iż obowiązek wyposażenia przyczep w lamy obrysowe pojawia się jeżeli ich szerokość przekracza 2,1 metra to prawo pozwala dobrowolnie umieścić je na przyczepie jeżeli jej szerokość wynosi minimum 1,8 metra. Dzięki temu kierowcy, którym zależy na bezpieczeństwie drogowym mogą zastosować lampy obrysowe nawet jeżeli ich przyczepka nie podlega tego typu obowiązkowi. Warto jednak pamiętać, że zabronione jest stosowanie lamp obrysowych do przyczepki jeżeli jest ona węższa niż 1,8 metra, ponieważ grozi to nałożeniem mandatu.

Lampy obrysowe tir

Pojazdami, których dotyczy obowiązek wyposażenia w lampy obrysowe są tiry o szerokości przekraczającej 2,1 metra. Podobnie jak w przypadku przyczep opisanych w poprzednim akapicie również samochody ciężarowe mogą być dobrowolnie wyposażane w lampy obrysowe jeżeli ich szerokość przekracza 1,8 metra. Wyjątkiem w tym przypadku są samochody ciężarowe, które zostały zarejestrowane przed 1 stycznia 1986 roku oraz samochody uprzywilejowane należące do taboru Sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Warto jednak mieć świadomość, że pojazdy sprzed 1986 roku również muszą być wyposażone w światła obrysowe, jednak w tym przypadku obowiązek pojawia się, gdy szerokość takiej ciężarówki przekracza 2,7 metra. W przypadku samochodów ciężarowych istotna jest jednak nie tylko szerokość pojazdu, ale również jego długość. Wynika to z faktu, że przepisy nakazują posiadanie bocznych lamp obrysowych przez tiry o długości przekraczającej 6 metrów. Zastosowanie się do przepisów pozwala nie tylko uniknąć mandatu, czy odebrania dowodu rejestracyjnego, ale podnosi również poziom bezpieczeństwa na drogach, o czym można przeczytać w artykule dostępnym na https://egkal.pl/oswietlenie-tira/.

Jak już wspomniano obowiązek posiadania lamp obrysowych wprowadzono po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drodze, w związku z czym muszą być one widoczne. W związku z tym przednie lampy obrysowe do tirów muszą być białe, a tylne czerwone. Nie może być odwrotnie, ponieważ białe światło z tyłu byłoby zbyt mało widoczne z dalekiej odległości i utrudniało orientacje na drodze kierowcom poruszającym się za ciężarówką. Światła boczne, które są stosowane w przypadku, gdy długość ciężarówki przekracza 6 metrów są w kolorze pomarańczowym.

Lampy obrysowe do ciężarówek montowane są w ten sposób, by wraz ze światłami lamp pozycyjnych oświetlały, czyli obrysowywały każdy z progów pojazdu. W sytuacji, gdy samochód ciężarowy nie posiada fabrycznie zamontowanych lamp obrysowych należy zdemontować dwa uzupełniające światła pozycyjne, a w ich miejscach umieścić światła obrysowe. Zasadę tę stosuje się w przypadku ciężarówek, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, a także autobusów oraz przyczep, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kilogramów. W tej sytuacji należy dokupić odpowiednie światła obrysowe, co można zrobić na egkal.pl.

Lampy obrysowe do przyczep kempingowych

Należy pamiętać, że obowiązek wyposażenia w lampy obrysowe dotyczy również przyczep kempingowych. Jest to o tyle ważne, że wiele osób decyduje się na przeróbki, czy modyfikacje w posiadanych przyczepach zapominając tym samym o zamontowaniu tego typu oświetlenia zewnętrznego. Lampy obrysowe do przyczep kempingowych również są obowiązkowe jeżeli szerokość przyczepy przekracza 2,1 metra. Podobnie jak w innych przypadkach można zamontować je dobrowolnie, jeżeli szerokość przyczepy wynosi minimum 1,8 metra. Jak montować lampy obrysowe do przyczep kempingowych? Należy wyposażyć przyczepę w cztery widoczne lampy obrysowe, z czego dwie umieszcza się z przodu, a dwie z tyłu. Przepisy określają, że lampy obrysowe powinny być zamontowane możliwie najwyżej oraz możliwie najbliżej bocznego obrysu przyczepy, jednak nie dalej niż 40 centymetrów od tego obrysu.

Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że obowiązek wyposażenia niektórych pojazdów i przyczep w lampy obrysowe wynika przede wszystkim z zapewnienia bezpieczeństwa na drodze innym uczestnikom ruchu. Jest to szczególnie istotne nocą, czy w czasie występowania mgły, kiedy to pojazdy o dużych gabarytach muszą być odpowiednio widoczne z dalszej odległości.

Podziel się tym postem

komentarze (0)

Brak komentarzy w tej chwili